USG 3D/4D

Technika USG 3D/4D pozwala na precyzyjną ocenę rozwoju płodu przez cały okres trwania ciąży. Umożliwia staranną diagnostykę poszczególnych narządów w różnych stadiach zaawansowania. Natomiast przyszłej mamie znacznie przybliża tajemnicę płodowego rozwoju jej dziecka. Przedstawione poniżej zdjęcia i filmy pomogą zapoznać się z możliwościami ultrasonografii 3D/4D.

Zdjęcia i filmy